Singurătatea

.....

Umbroasa-le poveste măreaţă se-mpleteşte

La murmurul ei sumbru plutind în depărtări,

Nostalgică gândirea în voie-mi pribegeşte

Şi nesfârşit de tristă, se pierde, se topeşte

Într-un noian albastru de mistice visări...


Din crudele cătuşe, ce încă mă mai leagă,

De omeneasca fire treptat mă dezrobesc,

Înseninată mintea-mi începe să-nţeleagă,

Cu-amar dezgust, a vieţii zădărnicie-ntreagă

Şi, liberă, străină de tot ce-i pământesc,

.....

* M.I. Caragiale

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu